Sākums Rotas Zemgaļu tērpi Zemgaļu Svētki Vikingu kuģis Indriķis Latviešu Karavīrs

 

2021. gada  zemgaļu  dienas 12.gs. Tērvetes koka pilī
 XVIII Zemgaļu dienas Tērvetē
”Zemgaļu rotadata”
13.-15.08.2021.

 

 

 

Tērvetes koka pils rekonstrukcija ir līdz šim Latvijā vēl nebijis projekts, kur balstoties uz arheoloģiskām liecībām tiek būvēta viena no varenākajām 12.gs. Latvijas teritorijā bijušām pilīm, kas bagāta ar savu vēsturi. Minētais pasākumu komplekss ir risinājums veiksmīgai muzeja darbībai, iedibinot Tērvetē seno tradīciju atjaunošanu, gadskārtu svinēšanu, patriotisma audzināšanu un militāro fortifikāciju (nocietinājumu) demonstrēšanu plašākai sabiedrības daļai. Projekts paredz ilgākā laika posmā pabeigt pilnīgu Tērvetes koka pils rekonstrukciju, izveidojot plašu ekspozīciju par Tērvetes senvēsturi un zemgaļu materiālo kultūru. Dotajā brīdī ir uzcelta pils Austrumu daļa, kur iekārtota ekspozīcija par Tērvetes pili un zemgaļu materiālo kultūru, turpmāk tiks veikti celtniecības darbi pie pārējās Ziemeļu un Dienvidu nocietinājumu sistēmas un pagalma apbūve ar dzīvojamām un saimniecības ēkām.